Tunnelukot parisuhteessa

Tunnelukot

Skeematerapia kuuluu kognitiivisiin psykoterapioihin. Siinä ajatuksena on työstää skeemoja, eli mielen sisäisiä malleja. Lapsuudessa opituista haitallisista skeemoista käytetään nimitystä tunnelukko. 

Syntyessään lapsuuden tunnetavat olivat parhaita mahdollisia tapoja selviytyä kasvuympäristössä. Myöhemmin tunnelukot saattavat kuitenkin aiheuttaa ongelmia parisuhteessa ja vanhempana, sillä ne aktivoituvat tiedostamattamme juuri läheisimmissä ihmissuhteissamme. 

Parisuhteen tunnelukot

Parisuhteen tunnelukot on yksi skeematerapiaan erikoistuneen Kimmo Takasen kirjoista. 

Kirjan tarkoitus on auttaa pareja löytämään ja työstämään yhdessä tunnelukkojaan. Kirjassa korostetaan, että molempien suhteen osapuolten olisi tarpeen käydä läpi omat lukkonsa. Taustalla on ajatus siitä, että ei ole ihmistä jolla ei olisi joitakin näistä lukoista. Niiden työstämistä ei kuitenkaan voi ottaa lyhyeksi projektiksi, jonka aikana hankkiutuisi kaikesta eroon, vaan tunnelukkojen kanssa työskentely on koko elämän mittainen matka. 

Parisuhde terapeuttisena kehtona?

Takasen mukaan parhaimmillaan parisuhteesta voi muodostua terapeuttinen kehto, jossa tunnelukot pääsevät avautumaan ja lapsuuden kolhut parantumaan. 

En pidä hänen sanavalinnastaan terapeuttinen kehto. Tietysti rakkaus ja läheinen ihmissuhde ovat ihmiselle hyväksi ja niissä saadut positiiviset kokemukset korjaavat menneitä negatiivisia muistijälkiä.  Mutta ajatus parisuhteesta terapeuttisena kehtona kuulostaa erikoiselta hoivasuhteelta. Epäilemättä Takanen ajattelee parisuhdetta kahden aikuisen ihmisen tasa-arvoisena yhdessä olemisena, mutta se ei mielestäni tästä sanaparista välity.

Takanen kehottaa kertomaan tunnelukkoihin perehtyneelle kumppanille välittömästi kun tunnelukko aktivoituu. Se on hienoa avoimuutta ja rehellisyyttä, kun vaan molemmilla on suunnilleen saman verran ja saman kokoisia tunnelukkoja, jotta parisuhteen sisältö ei muutu vain toisen terapoimiseksi.  Lisäksi molempien osapuolten olisi hyvä olla kohtuullisen hyvässä psyykkisessä tasapainossa.  

Jos ajatus tunnelukoista tuntuu osuvalta ja niiden työstämisen kautta uskoisit saavasi elämääsi ja parisuhteeseen uutta suuntaa, enemmänkin kannustaisin ottamaan yhteyttä asiantuntevaan skeemapsykoterapeuttiin ja työstämään hänen johdollaan tunnelukkoja. Sitä kautta niitä voisi sitten ottaa myös parisuhteen puheenaiheeksi.

 

Mitä tunnelukot ovat?

Takanen korostaa, että ensimmäinen askel tunnelukkojen avaamisessa on niiden tunnistaminen. Tässä lueteltuna kaikki tunnelukot ja muutamia niihin liittyviä keskeisiä ajatuksia:

 1. Alistuminen, jossa keskeistä on konfliktin välttäminen. Seurauksena on muun muassa vihan kertymistä.
 2. Epäonnistuminen, jossa pelko epäonnistumisesta liittyy tekemiseen ja suorituksiin. Siitä seuraa muun muassa vaativuutta ja täydellisyyden tavoittelua.
 3. Estyneisyys, joka on tunteiden kontrollointia. Se voi aiheuttaa parisuhteessa etäisyyttä kumppanien välille.
 4. Hylkääminen, joka näkyy parisuhteessa toisen rakkauden menettämisen pelkona. Parisuhteesta voi tulla läheisyyden ja etäisyyden välistä kamppailua.
 5. Hyväksynnän haku, jolloin todellinen minä piilottelee miellyttämisen suojakuoren alla. Vastareaktiona saattaa lopulta tulla kapinointia ja ärtymystä
 6. Kaltoin kohtelu voi estää tasavertaisen parisuhteen mahdollisuuden, sillä usein kumppaniksi valitaan henkilö joka omalta osaltaan jatkaa huonoa kohtelua.
 7. Kietoutuminen, joka ilmenee parisuhteessa liiallisena läheisyyden tarpeena, josta seuraa helposti on-off-suhteita.
 8. Oikeutus, johon liittyy ajatus omasta erityisyydestä verrattuna muihin ihmisiin. Se johtaa parisuhteessa vaativuuteen ja kontrolloivuuteen ja parisuhteen ongelmien syyn vierittämiseen kokonaan kumppanille.
 9. Pessimistisyys, jossa uhkakuvat ja riskit saavat pääosan ja aiheuttavat ahdistuneisuutta. Se voi estää suhteen syvenemisen.
 10. Rankaisevuus, joka on itsensä ja toisten moittimista pienistäkin virheistä. Siitä voi seurata, ettei kumppani uskalla paljastaa heikkouksiaan, koska tietää toisen asenteen.
 11. Riippuvuus, jossa yksin pärjääminen tuntuu vaikealta. Parisuhteessa kumppanille voi tulla liikaa vastuuta toisen hyvinvoinnista. Tähän liittyy myös ajoittaisia irtiottoja ja ristiriitaista oloa.
 12. Riittämätön itsekontrolli, joka ilmenee heikentyneenä kykynä vastustaa impulsseja ja tunteiden ilmaisemista haitallisin keinoin. Hetkittäinen tunnetila on tärkeämpää, kuin seuraukset pitkällä tähtäimellä.
 13. Suojattamuus, jonka taustalla on ajatus kaikkialla vaanivista vaaroista. Kumppani voi kokea pelkojen rajoittavan myös omaa elämäänsä.
 14. Tunnevaje, on sellaisen ikävöintiä, jota on vaikea sanoittaa. Kyse voi olla esimerkiksi yksinäisyyden tunteesta, kokemuksesta ettei tule kuulluksi tai ei saa riittävästi läheisyyttä. Nämä tuntemukset voivat saada parisuhteessa ottamaan etäisyyttä tunnetasolla kumppanista, jolloin tilanne vain pahenee. Lopulta tästä aiheutuu emotionaalista etäisyyttä kumppaneiden välille.
 15. Uhrautuminen, on toisten tarpeiden huomioimista oman hyvinvoinnin kustannuksella, ilman että uhrautuja huomaa tätä asetelmaa. Parisuhteessa uhrautujalle on tärkeämpää esittää onnelllista, kuin ottaa esille tyytymättömyyttä. Tästä seuraa kielteistä suhtautumista omia tunteita ja tarpeita kohtaan.
 16. Ulkopuolisuus, jossa lähestymisen sijaan vetäydytään. Taustalla vaikuttaa kokemus ulkopuolisuudesta ja erilaisuudesta. Parisuhteessa tämä aiheuttaa yksinäisyyttä.
 17. Vaativuus, jossa keskeistä on ajatus siitä, että rauhan voi saavuttaa vasta tehtyään kaiken mikä täytyy tehdä. Tästä aiheutuu stressiä ja kykenemättömyyttä olla läsnä tässä hetkessä. Tunnetason tarpeet jäävät vähemmälle huomiolle kuin suoritukset. Yksi ilmenemismuoto on myös oikeassa olemisen tarve, joka ei ole hyväksi parisuhteelle.
 18. Vajavuus, jossa tyytyväisyys itseen ei tunnu mahdolliselta. Siitä aiheutuu myös pelko, ettei kelpaisi kumppanille omana itsenään ja huono itsetunto parisuhteessa. Arvottomuuden tunteita kuitenkin pyritään kestämään välttelyn ja hyökkäävyyden keinoin, jolloin kumppani joutuu kritisoinnin, syytösten ja rankaisujen kohteeksi.

Löydätkö tunnelukkosi?

Jotkut näistä tunnelukoista tuntuivat todennäköisesti sinusta tutuilta. Voi olla kuitenkin vaikeaa löytää omia lukkojaan ilman apua. 

Kimmo Takasella on sivut tunnelukkosi.fijoista löytyy paljon tietoa aihepiiristä, kuten myös tunnelukkotestejä. Siellä voit käydä testaamassa omat tunnelukkosi, jos skeematerapian näkökulma kuulostaa sinusta mielenkiintoiselta.

 

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *