Parineuvonta

Solmuja parisuhteessa-parineuvonta

Solmuja parisuhteessa-työskentely on tarkoitettu yksittäisille kriisissä oleville pareille, jotka tarvitsevat apua parisuhteeseen. Kokonaisuus sisältää 8 tapaamista ohjaajan kanssa. Yksi tapaaminen kestää noin 2 tuntia. Parisuhdeneuvonta on Kallion seurakunnan toimintana maksutonta.

Jokaisella tapaamisella on etukäteen määritelty aihe. Ne ovat:

 • Solmun määritteleminen molempien omasta näkökulmasta.
 • Miten tähän on tultu? Yhteisen historian tarkastelua.
 •  Mitä tunnen? Omien ja kumppanin tunteiden tunnistaminen.
 • Seksuaalisuus solmussa? Kehon viestien kuunteleminen.
 • Missä ollaan nyt? Solmutilanteen jäsentäminen.
 • Mitä tahdon tulevalta? Toiveet, unelmat ja tavoitteet.
 • Miten toimitaan käytännössä? Ei vain sanoja, vaan myös tekoja.
 • Mitä eväitä saatiin? Yhteenveto ja palaute.

Neuvonnassa käydään läpi suhteen eri vaiheita ja tullaan tietoisiksi siitä, mistä kaikesta solmu on alkanut syntymään. Tämän jälkeen suunnataan katse tulevaan molempien tarpeiden ja toiveiden pohjalta. Syyllistä ei etsitä eikä nimetä missään vaiheessa. Molempien näkökulma ja kokemus ovat yhtä tärkeitä. Työskentelyn syvyyteen vaikuttaa ratkaisevasti se,  millä tasolla pari haluaa ongelmia käsitellä. Ohjaaja on puolueeton, eikä yritä ohjata parisuhteen kulkua johonkin suuntaan.

Kyseessä ei ole pariterapia, vaan neuvonta, jossa parisuhteen solmukohtia lähestytään menneiden tapahtumien, omien tunteiden, kehon reaktioiden ja tulkintojen kautta omat tarpeet ja arvot huomioiden.

Työskentelyyn kuuluu myös kotitehtäviä ja lukemista. Solmutyöskentelyn kirja on nimeltään ”Solmu Parisuhteessa- rakkauden mahdollisuus”. 

Parit valitaan Solmuja parisuhteessa-neuvontaan esitietolomakkeen perusteella. Työskentely ei ole mahdollista esimerkiksi, jos toinen osapuolista kärsii akuutista masennuksesta, parisuhteessa esiintyy väkivaltaa, toisella on meneillään oleva sivusuhde tai suhdetta kuormittaa joku muu tekijä, joka liittyy enemmän toiseen parisuhteen osapuoleen. Näissä tilanteissa on tärkeää ensin keskittyä yksilöön liittyvän ongelman hoitamiseen ja vasta sen jälkeen parisuhteen solmuihin paneutumiseen on käytettävissä riittävästi voimavaroja. 

Kun prosessin aloituksesta on sovittu, tapaamiset ovat joko Alppilan tai Kallion kirkolla joustavalla aikataululla. Jos haluat lisätietoja työskentelystä tai haluaisit aloittaa sen yhdessä kumppanisi kanssa, ota epäröimättä yhteyttä! 

Kun parisuhde on kriisissä, kannattaa hakea apua, sillä parisuhdeongelmat ovat läpikäytävissä ja niistä voi selvitä.

Kuva: congerdesign/Pixaby.

Tunne- ja vuorovaikutuskurssit

Toimiva perhe-kurssi

Tule yhteiselle löytöretkelle vuorovaikutuksen antoisaan maailmaan.
Toimiva perhe-kurssi on tarkoitettu kaikenlaisissa perheissä eläville aikuisille. Osallistua voit yksin tai yhdessä kumppanin kanssa. Voit olla niin pienen lapsen, kuin murrosikäisen vanhempi, isovanhempi, kummi tai muu läheinen.

Kurssi kuuluu kliinisen psykologin Thomas Gordonin tunne- ja vuorovaikutuskurssiperheeseen. Tapaamisissa käsiteltävistä asioista on hyötyä kaikissa ihmissuhteissa.

Toimiva perhe- kurssi kestää yhteensä 24 tuntia ja tapaamiset jaksottuvat 6-8 kertaan. Kurssilla toimitaan ja keskustellaan vaihdellen koko ryhmän ja pienryhmien kesken. Kyseessä on menetelmäkoulutus, jossa ei ole tarkoitus ratkoa olemassa olevia ongelmia, vaan saada työkaluja vaikeiden asioiden työstämiseen. Osallistuminen ei ole mahdollista akuutin kriisin aikana.

Kurssin sisältö: 

 • Minä-viestit
 • Aktiivinen kuuntelu
 • Tarveristiriitojen ratkaiseminen
 • Arvoristiriitojen käsittelytaidot
 • Auttamistaidot
 • Välittäjänä toiminen  
 • Molemmat voittavat-menetelmä.                                                                                                                      

Toimiva perhe-kurssi auttaa selkiyttämään omia toiveita niin itselle, kuin toiselle. Se myös parantaa rakentavaa vuorovaikutusta ja estää sitä kautta arjen muuttumista valtataisteluksi. Kurssilla työstettyjä taitoja voi soveltaa niin perheen, työn kuin harrastusten parissa.

Kuva: PublicDomainPictures/Pixaby.

Toimiva vuorovaikutus-kurssi

Toimiva vuorovaikutus-kurssin taustalla on kommunikaatio- ja ristiriitojenratkaisutaitojen kouluttajan, kliinisen psykologin Thomas Gordonin ajatukset. 

Kurssilla käsiteltäviä aiheita ovat:   

 • Minä-viestit
 •  Aktiivinen kuuntelu
 • Tarveristiriitojen käsittely
 • Arvoristiriitojen käsittelytaidot
 •  Välittäjänä toimiminen 
 • Molemmat voittavat-periaate

Toimiva vuorovaikutus- kurssin kesto on 12 tuntia, joten tällä kurssilla on mahdollisuus saada Gordonin rakentavat tunne- ja vuorovaikutusopit tiiviissä paketissa. Materiaalimaksu 15 euroa. Taloudellisista syistä on mahdollisuus saada vapautus kurssimaksusta.

Tällä hetkellä Toimiva vuorovaikutus-kurssia ei ole alkamassa, mutta jos haluaisit osallistua kurssille, ota yhteyttä.

Kuva: auricadina75/Pixaby.